Czego nie można ciąć laserem?

Mimo że cięcie laserem jest wszechstronną metodą, istnieją pewne materiały, których nie można skutecznie lub bezpiecznie ciąć za pomocą tej technologii. Oto kilka przykładów:

 1. Materiały Refleksyjne:
  • Materiały o wysokim współczynniku odbicia, takie jak polerowane metale, mogą odbijać promieniowanie laserowe, co stwarza ryzyko uszkodzenia sprzętu lub urządzenia cięcia.
 2. Materiały Transparantne:
  • Materiały przezroczyste dla światła laserowego, na przykład szkło czy przezroczyste tworzywa sztuczne, nie absorbują dostatecznie promieniowania laserowego, co utrudnia skuteczne cięcie.
 3. Materiały Odbijające Ciepło:
  • Materiały, które są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła, mogą być trudne do cięcia, ponieważ efekt cieplny może być rozpraszany, utrudniając precyzyjne przewodzenie lasera.
 4. Materiały Nieodporne na Wysoką Temperaturę:
  • Niektóre materiały mogą ulegać zbyt szybkiemu stopieniu lub utracie struktury pod wpływem wysokiej temperatury generowanej podczas procesu cięcia laserem.
 5. Materiały Zawierające Chlorki:
  • Materiały zawierające chlor, takie jak PVC (polichlorek winylu), podczas cięcia mogą emitować szkodliwe gazy, które są zarówno niebezpieczne dla zdrowia, jak i mogą uszkadzać sprzęt.
 6. Materiały Niejednorodne:
  • Materiały złożone, takie jak wielowarstwowe kompozyty, mogą sprawiać trudności w precyzyjnym i równomiernym cięciu ze względu na różnice w strukturze.
 7. Materiały Odprowadzające Elektryczność:
  • Materiały przewodzące elektryczność, takie jak miedź czy aluminium, mogą wymagać specjalnych technologii laserowych, a tradycyjne lasery nie są zwykle skuteczne w ich cięciu.

Przed przystąpieniem do cięcia laserowego konieczne jest dokładne zbadanie właściwości materiału i dostosowanie parametrów cięcia do jego specyfiki. Profesjonalne usługi cięcia laserowego zazwyczaj obejmują doświadczenie w pracy z różnymi rodzajami materiałów oraz odpowiednie zabezpieczenia, aby unikać niebezpieczeństw związanych z procesem.

Czego nie można ciąć laserem?

Reklama:
Po co taras wentylowany?