Dokumentacja techniczna
istotne informacje

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ISTOTNE INFORMACJE

 

 

   1. ISTOTNE INFORMACJE OGÓLNE – dotyczące WSZYSTKICH operacji
    1. Dokumentacja w językach PL, EN – zgodna z zasadami rysunku technicznego.
    2. Pliki z możliwością ewentualnej edycji, preferowany format plików – .dwg, *.dxf, *.STEP
    3. Nazwy plików wg własnego systemu, unikalne nazwy, maksymalna liczba znaków – 21
    4. Należy podać wszelkie istotne informacje dotyczące materiału (rodzaj, grubość, ilość, wykończenie powierzchni, itp.)
    5. Należy określić normę i wymagania dla procesu w przypadku występowania powłok (m.in. malowanie, niklowanie, cynkowanie)
    6. Normy oraz tolerancje adekwatne do procesów:
     – wycinanie laserem: PN-EN ISO 9013;
     – części obrabiane mechanicznie i plastycznie: PN-EN ISO 2768;
     – części spawane: PN-EN ISO 13920.
    7. Nie dostarczać rysunków kilku części w jednym pliku.
    8. Każda zmiana na rysunku powinna wiązać się ze zmianą rewizji w nazwie pliku, oraz w tabelce rysunkowej (nowa rewizja to nowy rysunek).
    9. Należy pamiętać, że dopuszczalne jest zaokrąglenie ostrych narożników elementów ciętych laserowo, promień zaokrąglenia ~ 10% * grubość materiału.

  

   1. ISTOTNE INFORMACJE DLA CIĘCIA LASEROWEGO.
    1. Rozkrój do cięcia powinien być w formacie *.dxf, bez wymiarów i innych adnotacji. Jedynie zewnętrzne i wewnętrzne kontury.
    2. Rysunek detalu powinien być w skali 1:1, 
    3. Rysunek powinien być bez bloków, splajnów, pokrywających się linii i bez otwartych konturów.
    4. Jeden plik *.dxf powinien zawierać tylko jeden rozkrój.
    5. Grawer oznaczyć linią w kolorze żółtym.

 

   1. ZALECENIA DLA ZAGINANIA.
    1. Rysunek detalu powinien być w formacie *.dwg.
    2. Powinien zawierać zwymiarowane rzuty detalu po gięciu oraz rozwinięcie blachy z naniesionymi liniami gięcia. 
    3. Minimalna odległość gięcia zależy od grubości materiału i do jej  prawidłowego dobrania można posłużyć się opracowaniem ze strony https://plasmet.net/technologia/. 
    4. Otwory położone zbyt blisko linii gięcia mogą zostać odkształcone.
    5. Należy przyjąć zasadę, że promień gięcia powinien być grubości materiału.

 

   1. ZALECENIA DLA OBRÓBKI MECHANICZNEJ.
    1. Dostarczyć model w formacie *.step lub zwymiarowany rysunek w formacie *.dwg z oznaczeniem chropowatości powierzchni.

 

   1. ZALECENIA DLA SPAWANIA
    1. Dostarczony rysunek powinien zawierać rodzaje spoin i ich wymiary.
    2. la konstrukcji składających się kilku elementów należy zachować strukturę wielopoziomową (BOM – Bill Of Materials).